Jupiter a Io 20.3.2015 19:57 UT

Jupiter a Io 20.3.2015 19:57 UT

Fotografováno přes refraktor o průměru objektivu 127mm v celkovém ohnisku 3300mm pomocí barevné kamery IS DBK31. V jižním rovníkovém pásu je vidět tzv. velká rudá skvrna (GRS).