Betelgeuse - Alfa Orionis - hěvzda v poslední fázi svého vývoje

Betelgeuse - Alfa Orionis - hěvzda v poslední fázi svého vývoje

Betelgeuse je druhá nejjasnější hvězda v souhvězdí Orion. Na první pohled je zřetelná její oranžová barva. Patří do spektrální třídy M2 Iab a je v konečném stádiu svého vývoje, který nepochybně zakončí jako výbuch supernovy. Betelgeuse je od nás vzdálená asi 650 světelných let a je tzv. polopravidelně proměnná. Mění svoji jasnost s periodou cca 6 let. Kdyby byla na místě našeho Slunce, její okraj by dosahoval téměř k oběžné dráze planety Jupiter. Teplota povrchu hvězdy je přibližně 3500 K. Ve spektru jsou vidět výrazné molekulární absorpční pásy TiO. Absorpční pásy v blízké IR oblasti na grafu vpravo, které jsou označené jako "telluric", jsou oblasti, kde světlo hvězdy pohlcuje voda a kyslík v pozemské atmosféře. Při snímání spektra z oběžné dráhy kolem Země by tyto absorpční čáry zmizely.