Slunce v čáře H-alfa 24.4.2011 10:10 UT

Slunce v čáře H-alfa 24.4.2011 10:10 UT

Stejná oblast, jako na předcházejícím snímku, ale tentokrát přes filtr H-alfa. Zobrazená je nižší vrstva chromosféry nad fotosférou, Refraktor TeleVue. Autor M.Matoušek