Metan a čpavek v atmosféře Jupitera - Dados

Metan a čpavek v atmosféře Jupitera - Dados

Reflexní spektrum Jupitera v porovnání se slunečním spektrem získaným snímáním rozptýleného slunenčího světla v atmosféře Země poblíž slunenčího disku. Molekuly metanu a čpavku v atmosféře Jupitera pohlcují záření určitých vlnových délek a v odraženém světle je pak příslušná oblast spektra zobrazena spektrografem jako absorpční pás. Dalekohled TV NP127, spektrograf Baader Dados, mřížka 200l/mm, kamera IS DMK.